Dráp

Dráp

 • Rohovitá či špičatá část konců kočičích prstů. Kočičí drápky jsou zatažitelné. Jsou ostré a dlouhé, jsou obávanou zbraní a jedinečnou výhodou, kterou šelmička využívá pro šplhání po stromech a také pro únik před nepřáteli. Drápky také slouží k označování teritoria.
 • Škrábnutí= zranění, které bývá často infikované, a je způsobené kočičími drápky.
  • Typická situace: Kočka při hře škrábe ruce svého pána, který ji za to samozřejmě netrestá.
  • Co si myslí kočka: „To je zábava! Nechává si to líbit, budeme pokračovat.“
  • Vysvětlení: Už malé kotě se učí mít pod kontrolou své zuby a zatahovat drápky, aby předcházelo zranění, během her se svými sourozenci a svou matkou. Když se ocitne u nového pána a v novém domově, musí se v této výuce pokračovat. Jestliže se kočička během hry rozdovádí a začne ruku škrábat nebo kousat, doporučuje se se hrou okamžitě přestat a potrestat ji tak, jak to dělávala její maminka- lehounce jí jednou či vícekrát plácnout konečkem prstu po nosánku či ji položit na bok a důrazně ji poškrábat po bříšku.
 • Nemoc z kočičího škrábnutí
  • Škrábnutím nebo kousnutím jsou na člověka přenosné bakteriální choroby. Samotná infikovaná kočka nevykazuje žádné známky nemoci. Většinou se jedná o kočičky mladší jednoho roku, které žijí volně na ulicích a jsou nosiči blech. Nemoc se u člověka projeví do několika dnů od škrábnutí nebo kousnutí kočičkou malou, nenápadnou a ne příliš bolestivou kožní lézí, posléze někdy i hypertrofií uzliny, která sousedí s ránou. Chcete-li tomuto onemocnění předejít, je nutné každé, byť neškodné škrábnutí nebo kousnutí umýt mýdlem, vydezinfikovat a jedná-li se o vaši kočičku, tak samozřejmě ji pravidelně ošetřovat proti blechám.
 • Obrušování drápků
  • Je činnost, při které kočka drápky na předních packách trhá podpěru, aby si drápky ošetřila, ale také proto, aby označila své teritorium.
  • Typická situace 1: Kočka škrábe kožené opěradlo gauče.
  • Co si myslí kočka: „Soukromé území, vstup zakázán.“
  • Vysvětlení: Škrábání patří k nejpřirozenějšímu chování kočky, provádí ho většinou s vervou předními tlapkami. Kočička si nejprve vyhlídne dobře viditelnou podložku, nejčastěji vertikální strom, sloup, čalounění, nábytek (v našem kočičím hotelu k tomu může použít mnohé úžasné škrábací pomůcky), zasekne do ní drápky a pak tlapky střídavě přitahuje k sobě a tím podložku trhá. Tato aktivita umožňuje kočičce udržovat si drápky v kondici nejen v pořádku a zabrušovat si je, ale škrábance slouží také jako teritoriální značky. Označení jsou zároveň vizuální i čichová díky nanesení feromonů, které se uvolňují ze žláz, jež se nalézají mezi kočičími prsty. Vyznačují tak přítomnost kočky, která je provádí u teritoriálních oblastí izolace (v místech odloučení, odpočinku či úkrytu) a v oblastech lovu, je-li zvěře nedostatek. Po tomto signálu se ostatní kočičky vyznačené oblasti vyhnou. Toto značení je většinou důležitější u těch koček, jež byly odebrány od matek předčasně (okolo 6 týdne). Stejně jako u značkování močí stres vyhrocuje toto chování.
 • Typická situace 2: Do domácnosti s kočičkou si majitel přivede psa. Kočka začne škrábat podložky umístěné na viditelných místech.
 • Co si myslí kočka: „Já tohle nechci, s tím psem žít nebudu!“
 • Vysvětlení: Jestliže se kočka neurvale pustí svými drápy do interiéru domu, má k tomu vždy dobré důvody. Většinou se jedná o výraz rozmrzelosti, jež může být vyvolán nemožností ukrýt se do ústraní, přítomnosti nové kočky v sousedství, přemnožením, stěhováním (v našem kočičím hotelu Miacis poskytneme vaší kočičce antistresovou terapii, aby si v pohodě zvykala na nový prostor a hravě prožila chvilky bez vás…). V případě nepohody kočky jsou škrábance rozmístněny po celém domě na viditelných místech, většinou však nesouvisí s oblastmi izolace či lovu. Bývají často spojeny s dalšími známkami úzkosti (nadměrné olizování srsti na některých částech těla, značkování močí, agresivita,…). Nanášíte-li uklidňující feromony na poškrábaná místa po dobu několika týdnů, poskytnete pravděpodobně kočičce zklidnění a škrábání omezíte. Rozhodně se musíte vyhnout trestu, protože stres jím vyvolaný by situaci jen zhoršil.