Fémování

  • Zvláštní výraz kočičího obličeje, jenž kočce umožňuje stimulovat specifický smyslový orgán (vomeronazální orgán) a vnímat feromony.
  • Typická situace: Kocourek soustředěně očichává s horním pyskem zdviženým a pootevřenou tlamičkou čerstvou močovou značku, kterou zanechala kočička v říji.
  • Co si myslí kocour: „Ta úžasné vůně mě vzrušuje.“
  • Vysvětlení: K analýze feromonů, které jsou přítomné v okolí, používá kočka specifický čichový orgán: vomeronazální orgán. Ten se nalézá na patře v blízkosti nosních dírek a je spojen s ústní dutinou kanálkem umístěným za horními řezáky. Kočka se musí uchýlit ke zvláštní grimase- fémování, aby do něj vnikl vzduch. Pootevře tedy tlamičku, stáhne horní pysk, lehounce se nadechuje s jazykem přitisknutým na patro, a tak lépe zachytí feromony. Toto chování je častější u kocourů než u koček. Spouštěčem jsou přítomné feromony, zvláště pak ty, které se nacházejí v moči samiček v říji, a u kocourů se stávají podnětem vyvolávajícím sexuální chování. Poškození tohoto orgánu (ať už vinou onemocnění dýchacího ústrojí či poškozením nosní dutiny) významně naruší vztahy kočky s příslušníky jejího druhu.