Fobie

  • Přeexponovaný strach z přítomnosti nebo předběžné představy objektu či situace
  • Typická situace: Kočička uvidí veterináře a utíká se schovat pod nábytek
  • Co si myslí kočka: „Honem pryč, z toho nekouká nic dobrého!“
  • Vysvětlení: Fobie je reakce, jež se projevuje přehnaným strachem z nějaké události každodenního života. Objevuje se často u koťat, která se dostala k novému majiteli pozdě a kterým nebylo umožněno se světu otevřít, ale také u dospělých koček jako důsledek nějaké zátěžové situace. Jestliže se fobická kočka setká s podnětem, jakým může být například veterinář, vysavač, dopravní prostředek…, dá se ze strachu na útěk či volí strategii, při které dělá mrtvou, nebo začne prskat či dokonce útočit. Srdce kočičky začne divoce být, zvyšuje se sekrece slin, močí či dostane průjem. Nejčastější fobie souvisí s člověkem (ať už s dítětem nebo dospělým), ale vztahují se i na silné zvuky (například troubení automobilu, hluk motocyklu, bouchnutí…). S postupem času může kočička podnět předvídat a spojit si ho s dalšími podněty, jako je například místo, hluk či kontext. Fobie se tak stává stále hůře zvladatelnou. Fobie z bouřky se může rozvinout ve fobii z deště nebo fobie z veterináře může stát na počátku fobie z přepravy dopravním prostředkem.