Mňoukání

Mňoukání

= sled melodických zvuků, jež kočička používá ke komunikaci

  • Typická komunikace: Kočička se dívá chvilku na svou prázdnou misku, pak na svého majitele a začne prosebně mňoukat
  • Co si myslí kočka: „Tak dostanu to papání nebo ne?!“
  • Vysvětlení: Mňoukání jsou zvuky používané kočičkou nejvíce k tomu, aby přilákaly pozornost svého majitele. „Mňau“ je vydáváno při rozličných příležitostech: někdy jako dožadování (pohlazení, otevření dveří, poskytnutí stravy…), jindy jako pozdrav, stěžování si, či volání o pomoc. Kočička se v souvislosti s reagováním svého okolí na své mňoukání učí komunikovat se svým majitelem, a tak získává to, o co si řekla. Tento způsob komunikace se časem rozvíjí a upevňuje vztah mezi člověkem a jeho kočičkou. Čím více budete vaší kočičce poslouchat a odpovídat na její prosby, tím ji budete více motivovat k tomu, aby s vámi mluvila. Jestliže se kočičce přihodí, že je svým pánem opuštěná či je od něj odloučena, velice strádá ztrátou této komunikace. Ne však všechny kočky jsou takto komunikativní. Například kočky siamské a kočky orientálních plemen jsou hovorné hodně. Za to kočičky habešské, perské, kartouzské a mainské vynikají spíše mlčenlivostí. Někdy se zdá, že kočička zamňouká, ale z tlamičky jí nevyjde žádný zvuk. Ve skutečnosti tomu ale tak není: zvuky vydává, ale tak vysoké, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Kočky mají zkrátka svá tajemství!