Předení

= mručivé vybrování, jež vydává kočka, která tak vyjadřuje intenzitu emocí

  • Typická situace: Kočka přede na klíně
  • Co si myslí kočka: „Mám k tobě důvěru.“
  • Vysvětlení: Počínaje domácí kočkou po lva přes tygra a jaguára, kompletně všechny kočkovité šelmy předou.
  • Složitý mechanismus: Předení, i přes mnoho provedených bádání, zůstává pro člověka záhadou. Některé studie tvrdí, že je způsobeno vířivým pohybem krve v duté žíle, kterou je přiváděna k srdci. Vibrace v celém těle jsou vyvolány právě tímto vířením a dále zesilují v dýchacích cestách a v nosní dutině. Podle jiných výzkumů předení vychází z vibrací v hrtanu. Tato domněnka se opírá o to, že, má-li kočka ochromený hrtan, nepřede či že stačí kočce lehounce přitlačit prst pod hrtan a tím se předení zastaví.
  • Komunikační prostředek: Koťátko přede již od druhého dne svého života. U tvorečku žijících divoce je předení omezeno pouze na vztah mezi matkou a jejími mláďaty a to především ve chvílích kojení, olizování kožíšku a mazlení. Na rozdíl od toho u kočky domácí přetrvává předení celý život. Dá se říci, že všechny příležitosti jsou dobré k předení, hlavně ty, které kočka miluje. Přede, když ji hladíme, když se nám mazlí o nohy, když si olizuje kožíšek, ve chvílích krmení- v našem hotelu pro kočky Miacis si můžete přijít poslechnout luxusní předení ze všech koutů. Kočička také přede když chce vzbudit svého pána či přilákat místní kočku. Stává se však také, že zaznamenáme předení i v méně příjemných situacích. Je časté uslyšet příst kočičku nemocnou, poraněnou či umírající. Možná se dá říci, že předení slouží jako volání maminky, ať přijde na pomoc. Poděkování člověku, který o kočičku pečuje, nebo jen jako projev důvěry. Vždy však vyjadřuje velmi silný citový projev.
  • Terapeutické účinky: Poměrně nové výzkumy ukazují na silné léčebné vlastnosti vibrací s nízkými frekvencemi vydávaných při předení, především aby došlo k úlevě od bolesti, zotavení svalů či k zacelení kostí. Tento objev vysvětluje, proč se kočičky po chirurgickém zásahu zotavují rychleji než psi. Samozřejmě, že kromě terapeutických účinků má předení také velký dopad na člověka. Je potvrzeno, že snižuje krevní tlak a tím i nebezpečí cévních příhod. Dále působí proti depresi a do jisté míry i preventivně před vznikem demencí. Předení má také uklidňující vliv na plod v břiše matky.