Přestěhování

=změna trvalého bydliště

  • Typická situace: Když přestěhujete kočičku do nového bytu, začne škrábat čalounění a močit na stěny
  • Co si myslí kočka: „To je strašně stresující změna.“
  • Vysvětlení: Kočka bývá velmi fixovaná na své teritorium, a tak přestěhování pro ni představuje obrovský stres. Je vykořeněna, násilím připravena o své teritoriální značky a ocitne se v místě, které je naprosto nedotčené jejími pachy. V naší komplexní péči o vašeho mazlíčka v našem hotelu pro kočky Miacis jsme si toho vědomi, a proto hned po příchodu (po předchozí domluvě s vámi) máme připraveno několik antistresových adaptačních programů pro vaši šelmičku. Přestěhujete-li vašeho mazlíčka do nového bydliště, znamená to pro ni zvrat a v reakci na tuto situaci začne značkovat močí. Je to v podstatě normální reakce na stres a ve většině případů ustoupí po několika dnech. Jestliže však dojde k tragické chybě a majitel kočku trestá, zvyšuje jen tak její stres a kočka nedokáže nalézt znovu rovnováhu. Vytvoří se u ní úzkost ze ztráty teritoria, která se projevuje vystupňováním značkování močí, drápáním a celkovou nečistotností. Tyto známky mohou být doprovázeny ještě dalšími projevy úzkosti jako je podrážděnost, onychofagie, agresivita, bulimie… K tomu, abyste vaší kočičce usnadnili zabydlení v novém domově, nabízíme několik opatření: 1. V průběhu stěhování: Zavřete vaši šelmičku v domě do co možná nejklidnější místnosti s jejími miskami, hračkami, pelíškem a kálecí miskou. Docílíte toho, že kočka i při velkém rozruchu zůstane relativně klidná. Do jejího nového příbytku ji převezte až ve finále stěhování. 2. Po přestěhování: opět kočičku umístěte co nejdříve se všemi jejími osobními věcmi do jedné místnosti. Bude to pro ni jednodušší, neboť začne provádět značky na malém teritoriu. V jejím značkování ji můžete dokonce pomoci tím, že na vyčnívající místa v místnosti nastříkáte sprej na bázi uklidňujících feromonů či zapojíte elektrický feromonový difuzér. Jestliže se stane, že kočička v prvních dnech značkuje močí, rozhodně ji netrestejte. Dejte si pozor, abyste při úklidu těchto značek nepoužili prostředky, které obsahují amoniak nebo chlór (Savo), neboť tyto prostředky značkování podporují. Když uvidíte, že se kočička otírá o nábytek, aby si teritorium označila sama, rychle jí otevřete dveře do ostatních místností.

Jestliže měníte byt bez přístupu ven za dům se zahradou, buďte opatrní, než ji vypustíte ven. Nejprve by si totiž měla dům dobře označkovat. Kdyby tak neučinila a byla vypuštěna ven, mohlo by se stát, že už cestu domů nenajde. Na první procházku ven ji pusťte na lačno, jídlo je hodně účinný přivolávací prostředek. Určitě všem v okolí dejte ve známost vaše nové telefonní číslo pro případ, že by vaše kočička zmizela, abyste mohli být informováni o jejím nalezení.