Zápach moči

=výpary moči, především u kočičího samce v reprodukčním věku

  • Typická situace: Kocour v pubertě močící po celém domě zamořuje obydlí zápachem
  • Co si myslí kocour: „To je vůně opravdového samce.“
  • Vysvětlení: Typický zápach kočičí moči je způsoben přítomností speciální aminokyseliny felininu, která se po čase rozkládá na silně aromatické sloučeniny. Objevuje se ve věku 6 měsíců a její koncentrace je odvozena od množství samčího hormonu (testosteronu). Kočičí dámy tedy zapáchají méně než pánové. Kastrace sníží tento nepříjemný zápach až o 80 %. Právě toto společně s útěky představuje hlavní důvod, pro který se kočky ocitají na operačním stole. Nicméně vědcům se již podařilo syntetický felinin, který by měl sloužit k vyhánění hlodavců.