Značkování

=označování teritoria nebo živých bytostí pomocí feromonů moči či škrábanců. Pomocí značkování kočka vyznačuje své teritorium, komunikuje s příslušníky svého druhu, uklidňuje se, upozorňuje na nebezpečí a také rozpoznává dobře známé bytosti.

 • Obličejové značkování= nanášení feromonů, které jsou tvořeny žlázami mezi koutky pysku a kořenem ucha, na předměty či blízké osoby
  • Typická situace: Kočka se otírá o nohu nábytku
  • Co si myslí kočka: „Tady je jenom moje území.“
  • Vysvětlení: Kočka při otírání obličeje o předměty, které se nacházejí v jejím okolí, zanechává feromony, jež slouží k vyznačování jejího teritoria. Tyto značky jsou velmi časté především podél míst, kde prochází, na okrajích různých teritoriálních oblastí. Značkovací místa jsou nejčastěji na vyčnívajících plochách teritoria: na nábytku, na zárubni dveří, na zahradních přístřeškách, na stromech,… Takovéto značky mají roli uklidňující, označkované předměty se stávají důvěrně známé a kočičce usnadňují orientaci. Podobným způsobem se kočka tře také o nohy lidem, se kterými je v kontaktu, především svému majiteli. Je to velmi oblíbený pozdrav a šelmičce slouží především k zanechání feromonů na lidech, jež považuje za své důvěrné známé. Provádí to i na zvířatech, která patří k okruhu jejích přátel. Pro kočku je toto značkování způsobem, jak se uklidnit. Protože v našem hotelu pro kočky Miacis vaše kočičky tyto své teritoriální značky nemají, nabízíme jim k uklidnění pachové požitky s šantou kočičí či kozlíkem lékařským.
 • Poplašné značkování= značka, která oznamuje zvýšené nebezpečí.
  • Typická situace: Kočka se potí na polštářcích tlapek, vyprazdňuje se na operační stůl veterináře.
  • Co si myslí kočka: „Pozor, všichni se vyhněte tomuto místu!“
  • Vysvětlení: Anální žlázy jsou malé váčky, které ústí do konečníku dvěma vývody. Je-li kočka vystresovaná děsivým zákrokem během vyšetření, či následkem bolestivého vyšetření, vyprazdňuje tyto žlázy či se potí na polštářcích tlapek. Tyto výměšky jsou bohaté na poplašné feromony. Délky těmto chemickým vzkazům se další kočka rychle dozví o zlé chvilce, kterou zde strávila její předchůdkyně. Chce-li se podobného poplachu veterinář vyvarovat, musí nutně mezi přijetím každého pacienta stůl důkladně vyčistit a převléknout si plášť.
 • Značkování močí= Značky moči rozptýlené na vertikálních podložkách. Kočka vylučuje moč tak, že stojí zády ke zdi, stromu či kusu nábytku se vzpřímeným ocasem. Stopy moči pak zůstávají ve stejné výšce a přitahují pozornost ostatních koček, u kterých vyvolávají reakci fémování. Typy značkování močí jsou dva:
  • 1) reaktivní značkování močí= moč je rozptylovaná při emoční nevyrovnanosti.
   • Typická situace: Kočka močí na stěny bytu, který byl právě nově vymalován.
   • Co si myslí kočka: „Bez značek bych byla totálně ztracená.“
   • Vysvětlení: Reaktivní značkování močí je velmi podobné sexuálnímu značkování močí (vodorovné vyloučení na vertikální podložku, avšak není spojeno s žádnou sexuální aktivitou. Objevuje se u kočky ve stresu nebo v úzkosti. Může to být následek ztráty uklidňujících značek (obličejové značkování), které byly rozmístěné v jejím okolí- přestěhování, změna či přemístění nábytku, jarní úklid, úprava bytu,… Může být také vyvoláno přítomností nového jedince, přemnožením, přítomností jiných močových značek, nepřítomností pána či trestem. Proto vaši kočičku nikdy netrestejte, pouze byste zvýšili její stres a zhoršili situaci. K vyčištění moči nepoužívejte přípravky s amoniakem či s chlórem, jako je například savo, které značkování spíše podpoří, sáhněte raději po teplé vodě s bílým octem či s pohlcovačem pachu. Na označkovaná místa pak naneste uklidňující sprej, který je založen na bázi obličejových feromonů. Jestliže se kočka nezklidní, pak je nutné se obrátit na veterináře. Nevyčkávejte, protože moč vyloučená úzkostnou kočkou obsahuje poplašné feromony, které vyvolají značkování i u dalších koček a situaci ještě zhorší.
 • 2) Sexuální značkování močí= moč rozptýlená za účelem přilákání jedince opačného pohlaví.
  • Typická situace: Kocour se nejprve otírá o strom, pak se otočí a se vzpřímeným a chvějícím se ocasem se horizontálně vymočí.
  • Co si myslí kocour: „Hledám nějakou kočku.“
  • Vysvětlení: Tento druh značkování začíná v pubertě. Slouží k usnadnění setkávání mezi samcem a samicí. U samců je vyvoláváno blízkostí jedné či více samic v říji. U samice toto období probíhá spolu s obdobím říje.