Kočičí smysly

Kočičí smysly – pokračování

Kočky mají dobře vyvinutý hmat. Minule jsme si povídali o hmatových vousech. Přesto je u těchto tvorů nejdůležitějším zrak. Kočičí zrak je oproti lidskému zraku 6× silnější. Tzn., že kočičí oko zachytí 6 × slabší světelný paprsek než oko lidské. V šeru anebo v noci, kdy svítí měsíc, vidí kočky jako za denního světla. Kočky mají dokonalou stavbu oka, která je umožňuje toto skvělé vidění. Kočka má oproti člověku za sítnici ní ještě jednu cévnatou vrstvu, která slouží jako zrcadlo a odráží světelné paprsky na sítnici. Tím světelný paprsek dopadá na sítnici vlastně 2×, čímž se velmi zvyšuje ostrost kočičího vidění. Je-li však úplná tma, kočka nevidí vůbec nic. O kočkách, můžeme říci, že to jsou šelmy šerosvitu. U koček můžeme tuto vrstvu za sítnicí, kterou my lidé nemáme, vidět v noci, kdy na ní dopadá slabý paprsek světla. Pak se nám zdá, že kočičí oči svítí jako malé reflektory. U některých národů Asie existuje přesvědčení, že tato záře kočičích očí chrání příbytek lidí, kde se tato kočka nachází. A kočky tím požívají také náležité úcty. V našem hotelu pro kočky Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec střední Čechy či kočičí hotel, Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec, Středočeský kraj… jsme si toho zcela vědomi a tyto úžasné šelmičky milujeme a zároveň se k nim také chováme s patřičným respektem a úctou.

Kočky jsou schopné zachytit jakýkoliv pohyb, ale statické předměty méně ostře, než je vidí člověk. Kočky vidí nejlépe ve vzdálenosti 2 až 6 m.

Na druhém místě v důležitosti smyslů pro kočku je sluch. Kočka má o mnoho lepší sluch než člověk, neboť má mnohem větší rozsah slyšitelných tónů. Kočka slyší tišší tóny než člověk a také slyší vyšší tóny než člověk. Toho kočička využívá zvláště při lovu myšek. Myši vydávají při pohybu zvuky, které člověk jen stěží uslyší, ale pro kočky jsou velice dobře slyšitelné. Myš také vydává pro lidské ucho příliš vysoké tóny, které však kočky slyší. Tato vysoká citlivost koček na zvuk vysvětluje také jejich divoký úprk před zdroji hluku. To se u nás v hotelu pro kočky Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec střední Čechy či kočičí hotel, Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec, Středočeský kraj… stát nemůže, protože my na kočky šeptáme. Pro navození důvěrného vztahu si kočičku dáme na klín, hladíme ji a šeptáme na ní.

Dalším smyslem je čich. Kočka má na ploše čichové sliznice 10× více buněk než člověk. Přesto se kočičí čich nemůže se psím čichem srovnávat. To je dáno i dlouhým čumákem u psů. Nemůžeme ale říci, že čich není pro kočku důležitý. Často vidíme, že kočka si jídlo napřed očichá, než začne hodovat. Pachy také hrají u koček také nezastupitelnou sociální úlohu.

U nás v hotelu pro kočky Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec střední Čechy či kočičí hotel, Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec, Středočeský kraj… někdy používáme kočičí feromony pro zlepšení psychické kondice našich hostů.