Kočičí terminologie

Na začátku této kapitoly si stanovíme 3 základní pojmy: typ, plemeno, varieta.

Typ je soubor znaků na těle a na hlavě kočky, které charakterizují plemeno.

Plemeno označuje určitou množinu koček, které mají stejné tělesné znaky, které se vyskytují po mnoho generací. Řekneme-li, že kočka je typ britské kočky, neznamená to, že se jedná o plemeno britské kočky, ale znamená to, že kočka je vzhledem podobná tomuto plemenu.

Varieta či podrobnější koleje, který se užívá v rámci plemene. V rámci plemene existuje různé formy, které mají odlišné znaky. Každá země má různé třídění koček. Některé plemeno, uznané v té které zemi, nemusí být v jiné zemi uznaným plemenem, ale může zde být jen varietou jiného plemene.  Standardy platící celosvětově neexistují a každá země si vytváří své vlastní členění. To je důležité hlavně pro chovatele koček.

V případě hotelu pro kočky Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec střední Čechy či kočičí hotel, Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec, Středočeský kraj…nás toto nemusí vůbec zneklidňovat, protože každému našemu kočičímu hostu se dostává maximální péče bez ohledu na jeho typ, plemeno anebo varietu 🙂

Kategorie kočičích plemen vznikla proto, aby se kočky mohli zatřídit. Třídění koček je důležitá pro chovatele nebo pro veterináře. Obecně platí, že všechny kočky patří k jednomu druhu, který se latinsky označuje FELIX CATUS.

Z naší historie víme, že existovaly pokusy ochočit divoké kočkovité šelmy. Jednalo se o levharty tygry, leopardy, oceloty i jiné kočkovité šelmy. Zkušenosti ale ukázaly, že pro ochočení jsou vhodné pouze 3 nebo 4 druhy malých divokých koček., Prokázalo se, že pro ochočení jsou mnohem vhodnější psy. Milovnici koček ale nepotřebuji kočku jako psa, tzn. někoho podřízeného. My, milovnici koček, hledáme pro náš život parťáka. Máme možnost si vybrat mezi základními typy koček.

Pro naše k rozlišení budeme používat 2 základní typy koček: 1) zavalitá kočka 2)štíhlá kočka.

Základním znakem první skupina je kompaktní stavba těla, statný hrudník a pevné tělo. Dokonalým příkladem tohoto typu kočky je například britská kočka. Právě dnes jsem v hotelu pro kočky Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec střední Čechy či kočičí hotel, Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec, Středočeský kraj… obdivovala krásu britského kotěte, které je právě zástupcem zavalitých koček.

Do skupiny štíhlých koček, neboli také koček orientálních patří kočky například siamské. Tělo těchto koček je štíhlé, hlava je úzká, trojúhelníková a nohy jsou dlouhé.

Dodnes panují mezi odborníky dohady, zda tyto 2 skupiny vznikly křížením anebo zda vznikly z jiných předků, a to z kočky divoké na straně jedné (typ zavalitých koček)  a na straně druhé z kočky plavé či z manula (typ koček štíhlých) anebo zda vznikly tyto dva typy  dlouho (5tis.let) trvajícím křížením. Na rozluštění této otázky ještě neumíme dát jistou odpověď….