Sluch kočky

 

Sluch závisí na schopnosti uší zachytit zvuky a tak je převést do mozku. Svaly boltcem kočky otáčejí o 180° a tím soustředují. Díky své stavbě vnímá kočičí ucho zvuky od frekvence 30Hz (spodní hranice je stejná jako ta člověčí).

Ostrý sluch

Horní hranice kočičího slyšení je o hodně vyšší než lidská: asi 65kHz ve srovnání s 20kHz u lidí (tedy rozdíl více než 2 oktáv). Kočky tedy žijí v úplně jiném světě zvuků než my. A tak naříklad téměř neyslšné pištěn kotat umožnuje jejich matce nalézt i jejich ztracené mládě. Výborně citlivý sluch v širokém rozsahu vlnových délek vysvětluje, proč kočky preferují spíše ženský a dětský hlas než mužský. Velmi známé jsou i prípady pravidelnosti, s kterou kočky upřeně pozoruje vrata, aby přivítala svého člověka, který se domů vrací autem. Zvuk motoru pravděpodobně obsahuje vyšší tony, jež kočka vnímá, ale které člověk nepostihne. Pro sluch kočky je také typické, že dokáže přesně určit místo, okud zvuk vychází. Ze vzdálenosti jednoho metru kočky rozliší dva zdroje zvuku, jež jsou od sebe vzdálené pouhých 8 centimetrů. To je další lovecká schopnost kočky.

Život tichý

Kočky milují tichý život. Hlasité zvuky a telsknutí či výrazné „ne“ patří k účinným prostředkům výchovy. Ideálním místem pobytu pro většinu koček je společnost lidí, kteří mluví rozvážě a tiše. V našem hotelu pro kočky, kočičím hotelu či Hotelu pro kočky Praha, Karlovy Vary, Plzen, Tábor, Písek, Jihlava, Kladno, Slaný, Louny, Žatec, střední Čechy, či Kočičím hotelu Praha, Karlovy Vary, Plzen, Tábor, Písek, Jihlava, Kladno, Slaný, Louny, Žatec, Středočeský kraj. Při péči o vaše mazlíčky volím výhradně tichou mluvu. V počáteční fázi na vaše kočičky šeptám.

Sluch u starých koček

Ke hluchote jsou náchylné zvláště kočky ve vyšším věku. Není pravda, co se často říká, že všechny bílé kočky jsou hluché. Potíže bývají spojovány s bílými kočkami, především modrookými. Kočky s očima různých barev mývají hluché ucho na té straně, kde mají modré oko. Vada může postihnout jedno nebo obě uši a je trvalá. Máte-li bílé kotátko, neděste se předem. V našem hotelu pro kočky,kočičím hotelu či Hotelu pro kočky Praha, Karlovy Vary, Plzen, Tábor, Písek, Jihlava, Kladno, Slaný, Louny, Žatec, střední Čechy, či Kočičím hotelu Praha, Karlovy Vary, Plzen, Tábor, Písek, Jihlava, Kladno, Slaný, Louny, Žatec, Středočeský kraj jsme měli již několik bílých kočiček a všechny slyšely moc dobře…

Je-li kočka hluchá, velmi to ovlivnuje její schopnost vychovávat potomky, nebot neslyší vysoké hlasy kořisti ani kotat.

Hluchota ve vyšším věku je postupná. Stálé potřásání hlavou nebo škrábání boltců může znamenat ušní infekci či tímto způsobem kočička vyjadřuje zmatek nad slábnoucím sluchem. S hluchotou, která je dílem stáří, nelze nic dělat. Kočičce však můžeme život částečně usnadnit tím, že zajistíme, aby ji nic nepolekalo a budeme k ní přistupovat vždy zepředu, aby nás viděla.

Ušní boltce mají i další význam, který nesouvisí se sluchem. Jsou důležitým výrazovým prostředkem kočky. Pozornému pozorovateli hodně vypovídají o kočičích emocích….

Kapitola 7. Sluch kočky

Sluch závisí na schopnosti uší zachytit zvuky a tak je převést do mozku. Svaly boltcem kočky otáčejí o 180° a tím soustředují. Díky své stavbě vnímá kočičí ucho zvuky od frekvence 30Hz (spodní hranice je stejná jako ta člověčí).

Ostrý sluch

Horní hranice kočičího slyšení je o hodně vyšší než lidská: asi 65kHz ve srovnání s 20kHz u lidí (tedy rozdíl více než 2 oktáv). Kočky tedy žijí v úplně jiném světě zvuků než my. A tak naříklad téměř neyslšné pištěn kotat umožnuje jejich matce nalézt i jejich ztracené mládě. Výborně citlivý sluch v širokém rozsahu vlnových délek vysvětluje, proč kočky preferují spíše ženský a dětský hlas než mužský. Velmi známé jsou i prípady pravidelnosti, s kterou kočky upřeně pozoruje vrata, aby přivítala svého člověka, který se domů vrací autem. Zvuk motoru pravděpodobně obsahuje vyšší tony, jež kočka vnímá, ale které člověk nepostihne. Pro sluch kočky je také typické, že dokáže přesně určit místo, okud zvuk vychází. Ze vzdálenosti jednoho metru kočky rozliší dva zdroje zvuku, jež jsou od sebe vzdálené pouhých 8 centimetrů. To je další lovecká schopnost kočky.

Život tichý

Kočky milují tichý život. Hlasité zvuky a telsknutí či výrazné „ne“ patří k účinným prostředkům výchovy. Ideálním místem pobytu pro většinu koček je společnost lidí, kteří mluví rozvážě a tiše. V našem hotelu pro kočky, kočičím hotelu či Hotelu pro kočky Praha, Karlovy Vary, Plzen, Tábor, Písek, Jihlava, Kladno, Slaný, Louny, Žatec, střední Čechy, či Kočičím hotelu Praha, Karlovy Vary, Plzen, Tábor, Písek, Jihlava, Kladno, Slaný, Louny, Žatec, Středočeský kraj. Při péči o vaše mazlíčky volím výhradně tichou mluvu. V počáteční fázi na vaše kočičky šeptám.

Sluch u starých koček

Ke hluchote jsou náchylné zvláště kočky ve vyšším věku. Není pravda, co se často říká, že všechny bílé kočky jsou hluché. Potíže bývají spojovány s bílými kočkami, především modrookými. Kočky s očima různých barev mývají hluché ucho na té straně, kde mají modré oko. Vada může postihnout jedno nebo obě uši a je trvalá. Máte-li bílé kotátko, neděste se předem. V našem hotelu pro kočky,kočičím hotelu či Hotelu pro kočky Praha, Karlovy Vary, Plzen, Tábor, Písek, Jihlava, Kladno, Slaný, Louny, Žatec, střední Čechy, či Kočičím hotelu Praha, Karlovy Vary, Plzen, Tábor, Písek, Jihlava, Kladno, Slaný, Louny, Žatec, Středočeský kraj jsme měli již několik bílých kočiček a všechny slyšely moc dobře…

Je-li kočka hluchá, velmi to ovlivnuje její schopnost vychovávat potomky, nebot neslyší vysoké hlasy kořisti ani kotat.

Hluchota ve vyšším věku je postupná. Stálé potřásání hlavou nebo škrábání boltců může znamenat ušní infekci či tímto způsobem kočička vyjadřuje zmatek nad slábnoucím sluchem. S hluchotou, která je dílem stáří, nelze nic dělat. Kočičce však můžeme život částečně usnadnit tím, že zajistíme, aby ji nic nepolekalo a budeme k ní přistupovat vždy zepředu, aby nás viděla.

Ušní boltce mají i další význam, který nesouvisí se sluchem. Jsou důležitým výrazovým prostředkem kočky. Pozornému pozorovateli hodně vypovídají o kočičích emocích….