Rádi bychom Vás informovali, že Vaše soukromí bylo, je a bude pro nás velmi důležité. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy. Nepotřebujeme GDPR, abychom věděli, že Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme za účelem dalšího zpracování.

Využíváme občas některé služby (např. emailovou schránku, poštovní služby) ale vždy jen za účelem nezbytné komunikace, nebo abychom Vám udělali radost. S poskytovatelem služby je vždy uzavřena Zpracovatelská smlouva, jež definuje pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Hardwarová zařízení, která používáme, jsou nadstandardně zabezpečena a vyhovovaly by mnohem přísnějšímu režimu.

Všechny listinné dokumenty jsou uzamčené a přístup k nim má jen Mgr. Helena Hejmová a p. Petr Hejma.

Doba archivace vychází z typu uzavřené smlouvy. Osobní údaje nových klientů, kteří mají u nás ubytovanou kočku poprvé, jsou zpracovávány maximálně 6 měsíců od ukončení poskytování služby. Následně jsou skartovány – křížovým řezem.

U opakovacích smluv – jedná se o smlouvy rámcového charakteru, kdy jednotlivá další ubytování jsou ošetřena pomocí dodatků, je archivační doba 5 let od ukončení dodání poslední služby. Následně jsou skartovány křížovým řezem.

Tak a teď si to povíme trochu úřednicky…

Hotel pro kočky Miacis jako správce osobních údajů se při zpracování osobních údajů svých klientů řídí pravidly zpracování osobních údajů a postupuje v souladu s platnými právními předpisy (zákonem č. 101/2012 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, dále jen GDPR)

Shromažďovanými osobními údaji jsou:

  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Adresa místa pobytu
  • Telefonní číslo
  • Email

Hotel pro kočky Miacis zpracovává osobní údaje pro některé účely zpracování bez souhlasu klientů. Hotel pro kočky Miacis bez souhlasu klientů zpracovává a dále poskytuje osobní údaje následujícím subjektům:

  • Státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy – zejména finanční úřady, další orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení apod.

a to pouze v případě, že dojde k legitimní a legální žádosti instituce, která ze zákona má právo na přístup k takovým informacím.

Všechny osobní údaje, které Hotel pro kočky Miacis shromažďuje a zpracovává jsou zpracovávány s řádnou péčí, bezpečně a pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu.