Typická kočka

Typická kočka
Kočky jsou na jedné straně přítulná zvířátka, na straně druhé jsou to však také dokonalí lovci . Jich přijelo je dokonalý nástroj k lovu. Kočka a byla již ve starém Egyptě uznávána jako dokonalá lovkyně myší. Člověk vlastnil sýpky na obilí po celém světě a tak se spolu s člověkem rozšiřovalo i teritorium, kde kočka žila a profitovala z toho, že lovem myší chránila tyto sýpky. Od skutečné domestikaci kočky můžeme mluvit zhruba od roku 1600 před naším letopočtem. Bylo to na území starého Egypta. Přijímání kočky sev jednotlivých kulturách a náboženstvích měnilo. Prostí lidé však kočky měli velice rádi a vážili si jich, neboť jim chránily obilí v sýpkách.
V současnosti nám kočky již nemusí chránit obilí v sýpkách. Staly se však našimi nepostradatelnými společníky a našimi souputníky životem. Trenér, kdo kočku skutečně pozná, už bez ní nechce být. V našem hotelu pro kočky Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec střední Čechy či kočičí hotel, Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec, Středočeský kraj…si už neumíme představit, že bychom se o ně nestarali a že by nás provázely naším životem.
Řekneme-li kočka, tak na prvním místě si představíme kočičí předení. Přitom nevíme přesně jak tento dokonalý a příjemný zvuk vzniká . Víme, že předení vzniká vibrací. Když kočce, která předem položíme roku na bříško, pocítíme příjemné vibrování. Předení ovládají jenom malé šelmy. Například takový lev umí řvát, ale něžně příst neumí.
Kočka si téměř vždy najde cestu domů. To se ví už velice dlouhou dobu. V blízkosti domova jí k tomu napomáhá velmi dobrá vizuální paměť. Jak ale dokážeš najít cestu nazpět, když se ocitne stovky kilometrů daleko? Velmi složitými experimenty bylo zjištěno , že se kočky orientují pomocí zemských elektromagnetických polí. Jak celé to funguje se ale nepodařilo zatím zjistit žádnému badateli.
U návsi se o spolehlivý návrat kočičky z hotelu pro kočky Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec střední Čechy či kočičí hotel, Praha, Kladno, Slaný, Louny, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Žatec, Středočeský kraj… starají jejich milující majitelé.
Kromě těchto smyslů má kočka ještě samozřejmě 5 základních smyslů stejných jako má člověk. Jedná se o hmat, zrak, sluch, čich a chuť. K hmatu používá kočka tzv. hmatové vousy. Tyto speciální tvrdé a dlouhé vousy má kočka a na horním rtu a také nad očima na tvářích a na zadní straně předních tlapek. Tyto patrové vousy a kočce zkoušení stejně jako slouží k 0 jiným živočichům. Například když se kočka chce protáhnout úzkým otvorem ve tmě, pak toto zařízení slouží k tomu, aby zjistila, zdali se protáhne a bude vše v pořádku. Na tyto hmatové vousy navazují četná nervová zakončení, která i při jemnému dotyku vysílají do mozku mnohoimpulzů, které se v kčičím mozku zpracovávají a sděluji kočičce mnoho informací o prostoru, kde se nachází, aniž by ho nutně musela vidět např. v tmavé místnosti. Nebo pomocí těchto vousů kočka zjistí zdali myš , kterou nese v zubech se ještě hýbe.