Hygienická a veterinární opatření

V hotelu máme speciální místnost určenou pro úkony očisty a desinfekce.

Hotel je vybaven UV lampou pro desinfekci prostředí (hubí škodlivé mikroorganismy)

Zajištěna je 24 hodinová dostupnost veterinárního lékaře se specializací na medicínu malých zvířat v místě hotelu.

Naše zařízení má doklady o splnění požadavků krajské veterinární správy a krajské hygienické stanice.