Folklor a kočičí mýty

Poznejte kočičí plemena | hotel pro kočky Miacis
Přeskočíme období od počátku 15. století do století 18. pro krutost k našim kočičím mazlíčkům a podíváme se rovnou na století 18.

 

Doba osvícenství

Kočičky mohly těžit z tohoto období, které čelilo pověrám a silně jim nepřálo především mezi vzdělanými vrstvami. Ve Francii se u venkovských domů vytvářely výkyvná dvířka, vynalezena původně britským vědcem sirem Izákem Newtonem kolem roku 1700. Kočičky tedy mohly úplně podle libosti vybíhat ven na dlouhé procházky a vracet se domů. I v našem hotelu pro kočky pozorujeme radost z pohybu vašich mazlíčků na čerstvém vzduchu v našem venkovním voliérovém výběhu. V kresbách holandských malířů se začaly kočičky znovu objevovat. V měšťanských domácnostech se projevila silně obliba kočiček, zde měly kočičky volný přístup do kuchyně a byly rozmazlované.

Krysí lovci

Zájem o veřejné zdraví ještě posílil postavením těchto nádherných šelmiček ve společnosti. Ze střední Asie se v 18. století začal do Evropy šířit nebezpečný host ze Střední Asie. Tímto hostem byl potkan, který se vyznačoval ohromnou velikostí, kterou předčil i krysu obecnou, byl mnohem chytřejší, agresivnější a co hůře- přenášel mor. V Německu roku 1707 vypukla morová epidemie, která se rozšířila roku 1720 do Francie. Ve 30. letech 18. století se tito přenašeči dostali na lodích do Anglie čímž, následovalo zavlečení moru a taktéž vyhubení krys obecných. Byl tu znovu důvod uvítat s otevřenou náručí kočky i na palubách lodí, v přístavech a docích i ulicích měst. V našem kočičím hotelu pozorujeme, jak geniální lovci vaše kočičky jsou, s jakým nasazením úspěšně útočí na všechny pohyblivé hračky a s jakou pýchou si odnášejí plyšové myšky do svých hotelových úkrytů.

V Evropě i Severní Americe touto dobou rostla města, především tehdy, pokud ležela na námořních cestách Atlantiku. Přesto stavby domů nestačily ohromnému rozšíření populace, města i obydlí byla čím dál přeplněnější. Šířily se tudy nemoci a špína. Na ulicích byly zanechávány nejen odpadky z domácností, ale i výkaly, někdo pořádnější je občas shrnul na hromadu a někdo ještě pořádnější odvezl na jakousi skládku. Na odpadcích se množili potkani, myši i krysy- nad nimiž však zdárně vítězili úžasní lidští pomocníci- kočky. Definitivně zůstalo období pronásledování koček propadlišti dějin.

Folklor a mýty

Kočky hrály v nejrůznějších kulturách klíčovou roli ve folkloru i v pověrách. Ještě dnes někde přetrvává varování novopečeným matkám, aby kočičky nespaly v jedné ložnici spolu s miminkem, neboť by z něho mohly vysát dech či dítě udusit svými chlupy. I v našem hotelu pro kočky pozorujeme úžasně dojemnou náklonnost kočiček k malým dětem a naopak.