AGRESE

AGRESE= útok, někdy i brutální, ohrožující fyzickou nebo psychickou integritu jedince.

 • Typická situace: kočka je po celý den bez činnosti zavřená v malém bytě, krmená jednou denně a obtěžují ji děti.
 • Co si myslí kočka: „Za takových podmínek je těžké zůstat klidná.“
 • Vysvětlení: U zvířat je agrese přirozenou složkou chování. Kočka vyzbrojená drápy a tesáky je prvotřídním bojovníkem. Její útoky jsou sice řídké, ale za to hrozivé. Dochází k nim pouze tehdy, pokud všechny ostatní strategie selhaly. Útok se odehrává ve třech fázích: výhružka, útok kousnutím čí škrábnutím a nakonec úprk jednoho z bojovníků. Oproti psovi totiž kočka nedisponuje podřízenou polohou, která by mohla utlumit agresivitu jejího protivníka. Poloha na zádech je pro ni nejvýhodnější pozicí pro případný útok. Špatné chovné podmínky (předčasné odloučení od matky, nedostatečné začlenění, chybějící kontrola škrábnutí a kousnutí,…) a neuspokojivé životní podmínky (přemnožení, nedostatek prostoru, nedostatek činnosti,…) u kočky agresivní chování podporují. Nášhotel pro kočky je připraven poskytnout bezpečné útočiště i těmto vystresovanýmkočičkám. A víme, že pobyt v našem kočičím hotelu bude pro ně pobytem plným klidu a pohody.

Agrese z podráždění je útok v reakci na bolest, frustraci nebo nátlak.

 • Typická situace: Kočka kousne veterináře, který jí z tlapky odebírá krev.
 • Co si myslí kočka: „Nech mě! Ubližuješ mi!“
 • Vysvětlení: Agrese z podráždění je vyvolána bolestí, frustrací (např. nedostatkem potravy) nebo nátlakem, jakým je kartáčování nebo i dlouhé hlazení. Úzkost u kočky snižuje práh tolerance a napomáhá agresi z podráždění. Kočka vrčí, prská a kousne nebo škrábne. U kočky, která kousne při hlazení, může také přicházející útok ohlašovat obyčejné mrskání ocasem. Při opakovaném dráždění vymizí fáze vyhrožování a kočka kousne či škrábne bez varování. O co více se s kotětem manipulovalo v mládí, o to vyšší bude jeho práh tolerance vůči kontaktu a o to lepší bude jeho vztah k lidem.

Agrese ze strachu je prudký, nekontrolovaný útok vystrašené kočky, která nemá možnost úniku.

 • Typická situace: Toulavá kočka ležící na boku s vytaženými drápky a ušima staženýma dozadu je obklopena dětmi, které se jí pokoušejí chytit.
 • Co si myslí kočka: „Jestli se přiblížíte, budu zlá.“
 • Vysvětlení: Strach je emoce, která se spustí v přítomnosti nebezpečí. Kočka zbystří, její reakční schopnost se zvýší a dá se na útěk nebo přejde do útoku. Agrese ze strachu je tím nebezpečnější, čím méně se kočka kontroluje. Dochází k ní, když se cítí ohrožená, například pokud útočník překročí kritickou vzdálenost, aniž by zvíře mohlo uniknout. Kočka zaujme obrannou pozici, položí se na bok, uši má stažené dozadu a zornice rozšířené. Vrčí, prská a může začít močit nebo se pokálet. Abychom se vyhnuli tomuto typu agrese, musíme vždy kočce ponechat možnost utéct.

Přesměrovaná agrese je agrese směrovaná na předmět nebo živou bytost, které nemají žádnou spojitost se spouštěcí nedostupnou událostí.

 • Typická situace: Kočka, kterou za oknem provokuje za oknem místní kocour, kousne svého pána, jenž ji chce pohladit.
 • Co si myslí kočka: „Nepřišla jsem na nic lepšího, čím bych se mohla odreagovat.“
 • Vysvětlení: Pokud kočka nemůže vybít svou agresivitu jinak, pustí se do živé bytosti, která jí zkříží cestu. Přesměrovaná agrese je o to více překvapivá a nesrozumitelná, je-li spouštěcím podnětem hluk, zápach, příchod někoho neznámého… a dojde-li navíc k útoku několik hodin později. Vztah příčiny a důsledku je tak téměř nepostižitelný. Jestli je vaše kočka z nejasného důvodu neklidná a podrážděná, dopřejte jí, ať se uklidní jídlem nebo pokojnou péčí o srst a nabídněte jí hru. Jakmile napětí opadne, vyčkejte, až k vám přijde. Budete ji pak moct vzít bez rizika do náručí a hezky pohladit.¨
 • Vzhledem k tomu, že máme svoji domácí kočičí smečku, která čítá 8 kocourků i kočiček, umíme zamezit i této agresi v našem kočičím hotelu, tak aby nedocházelo ke konfliktům mezi jeho  kočičími obyvateli.