Kritická útěková vzdálenost

Kritická a útěková vzdálenost

=hranice, jež je možné překročit pouze pod hrozbou odvetných opatření

  • Typická situace: Kočička, která je zavřená ve svém transportním boxu, syčí, má pootevřenou tlamičku, uši stažené dozadu a rozšířené zorničky, jakmile vidí ruku, která se ji snaží z přepravky vytáhnout
  • Co si myslí kočka: „Ještě jednou to zkusíš a pokoušu tě!“
  • Vysvětlení: Bezpečná (útěková) vzdálenost je taková vzdálenost, kterou když překročíme, vyvolá v kočičce strach a ona reaguje buď útěkem či výhružkami, aby zastrašila jedince, z kterého má obavu, za tuto hranici. Kritickou vzdáleností nazýváme vzdálenost, jež, překročí-li se a nemůže-li zvířátko uprchnout, jeho jedinou možností je ze strachu prudce zaútočit na vetřelce, aby se zachránilo, či simulovat mrtvé. Vzdálenost určuje rozsah útoku. V blízkosti pána či důvěrné osoby má kočička tuto vzdálenost nulovou. Nechá se k ní snadno přiblížit, umožní hlazení, nechá se vzít do náruče. V přítomnosti cizí osobnosti dosahuje tato vzdálenost většinou jednoho metru, někdy však i více. Jestliže vetřelec poruší tuto hranici a šelmička nemá možnost úkrytu ani útěku, s velkou pravděpodobností zaútočí. To je právě případ kočičky zavřené v přepravce.