Prostředí

= soubor přirozených i umělých prvků, uvnitř kterých žije a vyvíjí se jednotlivec

  • Typická situace? Koťátko přestěhované z venkovského prostředí se utíká při jakémkoli hluku schovat
  • Co si myslí kočka: „Ten zmatek a kravál mě stresuje.“
  • Vysvětlení: Díky tomu, že kočičí maminka koťátko uklidňuje, se od druhého týdne života začíná postupně otevírat světu. Je přirozeně zvědavé a to mu umožňuje vytvořit u všech svých smyslů v průběhu citlivého období, které vrcholí okolo sedmého až osmého týdne, tzv. referenční stimulační hladinu (hladina vizuální pohyblivosti, intenzita hluku, množství vibrací,…) Jestliže je koťátko zvyklé na prostředí plné podnětů (zvuk televize, přítomnost dětí, přístup do zahrady, rozličné hry,…) budou u něho vyšší referenční hladiny a snáze se přizpůsobí stimulujícímu prostředí. Jestliže koťátko vyrůstalo v prostředí chudém na podněty, jeho referenční hladiny budou nízko položené a můžeme u něho pozorovat syndrom smyslové deprivace, jestliže nové prostředí bude silně stimulující. Již první stádium tohoto syndromu je velice omezující. Poznáme ho podle vystrašených reakcí na každodenní životní situace, na které kotě není přivyklé. Jestliže se kotěti nedostane patřičné péče,  může se stát úzkostným nebo depresivním.