Teritorium

=vzájemně propojené pozemky, na které má kočička volný přístup

  • Typická situace: Kočička sedí na skříni a prohlíží si kuchyň.
  • Co si myslí kočka: „To je nejlepší místo, ze kterého mohu obhlížet své území.“
  • Vysvětlení: Kočka je šelma teritoriální. Aby žila v rovnováze, potřebuje si své teritorium označit a to musí být pak stabilní. Proto tak špatně snáší stěhování. V našem hotelu pro kočky Miacis vašemu domácímu mazlíčkovi můžeme nabídnout protistresovou terapii, aby lépe snášela pobyt mimo domov. Území kočky bývá sležené z jednotlivých teritoriálních dílů a ke každému dílu se pojí přízračné chování. Oblasti činnosti jsou taková místa, kde se vaše šelmička věnuje jednotlivým, praktickým a konkrétním činnostem: lovu, hře, pozorování, jídlu, rozmnožování,… Dále pak kočka rozeznává oblasti izolace, což jsou pro ni místa určená k odpočinku či úkrytu. Jedná se o místa skrytá, která se nachází především ve výškách. Teritoriální pole či cesty, které je spojují, si kočička značí buď čichovými značkami či vizuálními značkami. Toleruje příslušníky vlastního druhu na svém teritoriu podle nálady a druhu teritoriální oblasti. Některé oblasti kočka střeží více než jiné, jsou to například místa určená k odpočinku či rozmnožování a to především, když se do nich pustí samice v říji. Na rozdíl od těchto oblastí, jsou části určené pro hru či lov a zde je přístup volný, to však jen v případě je-li kořist početná. Z toho plyne, že stejnou část teritoria může ve stejnou chvíli užívat více koček. Častější situací však bývá, že sem přicházejí kočičky v různých hodinách. Pamatujte, že váš domácí mazlíček je silná osobnost, a tak se raději případnému setkání vyhne.