Psychologie – 1.část

Vztah mezi kočkou domácí a jejím majitelem a jeho rodinou a dalšími domácími mazlíky je velice složitý. Tvoří ho podněty, jejž vyvěrají ze života kočky v přírodě a i takové, které jsou výsledkem její domestikace. Kočka odevzdává důležité hodnoty, kterými jsou nezávislost, výběr teritoria, svobodná volba lovit, rozmnožovat se bez omezení, výměnou za výhody bezpečí domova, kterými jsou dostatek potravy, teplo, přístřeší. Tato situace si už sama o sobě říká o vnitřní konflikt, ten se však projeví na venek jen u některých zvířat a jen málokdy.

Osobní prostor

Kočky jsou obvykle úžasné matky, potřebují však vhodné podmínky, aby mohly koťátka zahřívat, hlídat a krmit. Cit pro pohodlí má kočička vštěpován už od útlého mládí a přetrvává u ní celý život. I v našem hotelu pro kočky či kočičím hotelu, hotelu pro kočky Praha, Karlovy Vary, Plzeň, Tábor, Jihlava, Písek, Kladno, Slaný, Louny, Žatec, střední Čechy či Praha, Karlovy Vary, Plzeň, Tábor, Jihlava, Písek, Kladno, Slaný, Louny, Žatec, Středočeský Kraj,rádi pozorujeme, jak s chutí vyhledává slunná místa, kožišinku na topení… Kočička samozřejmě potřebuje svůj osobní prostor, kterým bývá většinou asi 50cm na všechny strany kolem sebe. Zde si určuje, koho pustí dovnitř a koho ne a cítí se v něm bezpečně i  v našem hotelu pro kočky či kočičím hotelu, hotelu pro kočky Praha, Karlovy Vary, Plzeň, Tábor, Jihlava, Písek, Kladno, Slaný, Louny, Žatec, střední Čechy či Praha, Karlovy Vary, Plzeň, Tábor, Jihlava, Písek, Kladno, Slaný, Louny, Žatec, Středočeský Kraj samozřejmě tento požadavek rozlohou kojí respektujeme. Je to zároveň i tzv. útěková vzdálenost, která, když se poruší, v kočičce vyvolá stres. Tady může kočička v bezpečí odpočívat a spát, pozorovat okolní dění a je klidná. Každá kočička musí mít svůj osobní prostor i v domácnosti, kde žije více koček, aby nedocházelo ke stresovým situacím.

Je velice důležité, aby při volbě oblíbených kočičích odpočívadel byl mezi všemi členy domácnosti naprostý souhlas. Pro kočky je velice stresující a matoucí, když jim jeden člen rodiny dovolí něco, co jiný zakazuje.

Kočky ve společnosti

Když přijde na návštěvu někdo, kdo nemá rád kočky, mohou vzniknout jisté obtíže. Vždy bychom měli mít na mysli, že kočky mají svá práva, především ve vlastním době, a z jejich oblíbených míst by je nikdo neměl vyhazovat.

Některé kočky vyhledávají blízký kontakt, jiným stačí tichý pobyt v jedné místnosti s nimi.

Rutina a bezpečí:

Kočky mají rády prostředí, ve kterém se cítí bezpečně. Mají silný vnitřní smysl pro čas. Nezkušení majitelé kočiček bývají často velice překvapeni, jak kočka projevuje odpor ke změnám v domácnosti. Bývá to připisováno kočičímu „šestému smyslu“ ¨, pravda je však mnohem prozaičtější. Kočička potřebuje mít svůj život pevně uspořádaný, neboť v přírodě každé změny okolí mohou znamenat opravdovou hrozbu. Představme si např. odjezd na dovolenou. Kočička vnímá cizí zvuky, které vznikají při balení kufrů a při manipulaci se zavazadly. I odchody členů domácnosti jsou nečekané, pachy balených oděvů nezná, situaci si nedokáže vysvětlit a její cit pro bezpečí je narušen. Kočička má také vynikající paměť na což někteří lidé zapomínají. Někdy v ní může pouhý pohled na přepravku vyvolat obavu z přepravy k veterináři…